การอ่านหนังสือ

การอ่านหนังสือให้ได้ประโยชน์สูงสุด

หนังสือมันก็มีรหลายประเภท หลายแนวเหมือนกัน มีทั้งปบบที่เข้าใจได้ง่าย อย่างเช่นหนังสือที่มันเป็นการ์ตูน และหนังสือที่มันเข้าใจได้ยาก อย่างเช่นหนังสือเรียนบางเล่ม และหนังสือที่มันเกี่ยวกับเทคนิคลึกๆ บางอย่าง ที่มันต้องอาศัยความพยายาม และความเข้าใจอย่างมาก จึงจะสามารถเข้าใจได้ แต่บางคนก็ไม่เป็นเช่นนั้น พอเห็นว่าอะไรที่มันยากเกินจะเข้าใจ ก็เลิกไม่อ่านทันที ทำให้ไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการรู้ได้ ซึ่งแบบนี้ไม่ดีแน่นอน

อย่างเช่นหนังสือเรียนก็เหมือนกัน ถ้าไม่สามารถทำความเข้าใจในจุดที่มันยากๆ ได้ เราก็ไม่สามารถสอบผ่านได้เหมือนกัน มันจึงต้องมีวิธีแก้ตรงจุดนี้ ว่าเราจะทำอย่างไร ให้เราสามารรถอ่านหนังสือยากๆ และสามารถเข้าใจเนื้อหาตรงจุดนั้นได้ โดยที่ไม่ต้องเสียเวลามากเกินไปนัก ลองมาดูเทคนิคของการอ่านให้มันมีประสิทธิภาพดู ว่าเราจะอ่านแบบไหน อย่างไร ให้มันได้ผลมากที่สุด

1.อ่านจับใจความ ขั้นแรกที่เราต้องรู้เลยเกี่ยวกับการอ่านหนังสือ เราจะต้องงรู้ก่อนว่า คนเขียนเขาต้องการจะสื่ออะไรกับเรา อย่าอ่านแบบผ่าน เพราะเราจะไม่สามารถจับประเด็นอะไรได้เลย ต้องอ่านแบบจับใจความในหนังสือไปด้วย ว่าเขาต้องการสื่ออะไร มีข้อคิด มีคำตอบอะไรบ้าง ที่ซ่อนอยู่ในหนังสือเล่มนั้นๆ และการอ่านแบบนี้ จะต้องอ่านหนังสือเร็วด้วย จึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะถ้ามัวมาอ่านทีละคำ แบบนั้นไม่ทันการแน่นอน กว่าเราจะรู้ว่าหนังสือเขาสื่ออะไร ก็คงเบื่อ ขี้เกียจอ่านแล้ว

2.อ่านแล้ววิเคราะห์ หนังสือทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียน หรือว่าหนังสือทั่วไป เมื่อเราอ่านเสร็จ หรือว่าขณะที่กำลังอ่านก็ตาม ควรจะวิเคราะห์เนื้อหา และสิ่งที่อยู่ในหนังมือไปด้วย ว่าเนื้อหาเนื้อเรื่องเป็นอย่างไร และเราจะได้อะไรจากหนังสือ เพราะหนังสือบางเล่ม เขาก็ซ่อนอะไรเอาไว้เหมือนกัน ถ้าเราไม่คิด วิเคราะห์ไปด้วย เราก็ไม่อาจจะรู้ได้เลย ว่าเขาต้องการจะบอกอะไรในหนังสือเล่มนั้น

3.ตั้งคำถาม การอ่านให้มันได้ประโยชน์สูงสุด อย่าอ่านแล้วต้องเชื่อตามทุกอย่างในหนังสืออย่างเดียว หรือว่าเชื่อทุกอย่างในหนังสือเลย โดยที่ไม่คิดก่อน หรือวิเคราะห์ก่อน จะให้ดีมากที่สุด เวลาที่เราอ่านหนังสือ ให้หมั่นตั้งคำถามไปด้วยเสมอว่า ทำไม อย่างไร มันจริงหรือไม่ เพราะบางอย่างก็ไม่ถูกต้องเสมอไป ถ้าเราสามารถตั้งคำถามจากการอ่านหนังสือได้ทุกครั้ง เราก็จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการอ่านหนังสือ

4.อ่านแล้วสรุป ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกัน หลังจากที่เราอ่านจบแล้ว ลองมาดูว่าหนังสือเล่มนั้นให้อะไรกับเราบ้าง อย่าเช่นหนังสือเรียนแบบนี้ เราอ่านไปแล้วเราลองมาสรุปลงในกระดาษ ว่าสิ่งที่เราได้ ใจความสำความสำคัญนั้นเป็นอย่างไร แล้วเราก็จะเข้าใจมากกว่าเดิม ให้เขียนสรุปเป็นภาษาของเรา ที่มันเข้าใจได้ง่ายๆ

ถ้าสามารถทำได้เหมือนอย่างทีได้บอกไปข้างต้น การอ่านหนังสือของเรามันก็จะมีประสิทธิภาพ และเราก็จะได้ประโยชน์จากการอ่านหนังสืออ่างเต็มที่ คนที่ทำผิดวิธีอยู่ ลองเปลี่ยนมาทำให้มันถูกดู แล้วจะรู้ถึงความแตกต่าง