โครงการบ้าน ลลิลพร็อพเพอร์ตี้
Lifestyle

การเลือกซื้อบ้านกับโครงการบ้านหรือหมู่บ้านจัดสรรอย่างรอบรู้

การจะเลือกซื้อบ้านกับโครงการบ้านหรือหมู่บ้านจัดสรรสักแห่งเป็นเรื่องที่ยาก นอกจากการกู้ซื้อบ้านที่ว่ายากแล้ว การมองหาบ้านที่เหมาะสมกับเรานั้นยากยิ่งกว่า ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย จึงต้องมีขั้นตอนในการหา เพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยที่สามารถตอบโจทย์ชีวิตของเราได้ดีที่สุดก่อนตัดสินใจซื้อเพื่ออยู่จริง ยิ่งใครที่กำลังทำการซื้อบ้านหลังแรก ยิ่งต้องศึกษาข้อมูลเหล่านี้ให้ดี ซึ่งหลักการเลือกซื้อบ้านกับโครงการบ้านหรือหมู่บ้านจัดสรร ควรมีวิธีการเลือกดังนี้

ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการบ้าน

บ้านที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลควรตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการเดินทาง ไปประกอบธุรกิจประจำวันของทั้งครอบครัว รวมทั้งต้องอยู่ในทำเลที่เหมาะกับอาชีพและความสามารถในการแบกรับภาระได้

สภาพแวดล้อม

นับว่ามีความสำคัญมากต่อการตัดสินใจ เพราะเป็นส่วน ประกอบสำคัญยิ่งต่อสภาพจิตใจและอุปนิสัยของผู้อยู่อาศัย   

การจัดวางผังบริเวณโครงการบ้าน

ควรมีการจัดแบ่งสภาพการใช้ที่ ดินให้ถูกต้องตามหลักทางด้านการจัดวางผังเมือง โดยแบ่งเป็นส่วนที่ใช้อยู่อาศัย ย่านการค้า พาณิชย์ และที่พักผ่อนหย่อนใจให้เป็นสัดส่วนที่พอเหมาะ 

ความปลอดภัย 

การเลือกซื้อบ้านกับ โครงการบ้าน ลลิลพร็อพเพอร์ตี้ หรือหมู่บ้านจัดสรร จึงควรสอบถามผู้ที่อยู่อาศัยมาก่อนถึงเรื่องโจร ขโมย และศึกษาระบบรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านนั้นๆ ด้วย

การคมนาคม

ควรพิจารณาถึงความสะดวกในการเดินทาง เช่น จากในหมู่บ้านนั้นมีรถรับจ้าง บริการหรือไม่ หรือถนนใหญ่มีรถประจำทางสายใดผ่านบ้าง ตลอดจนศึกษาเส้นทางคมนาคมที่จะติดต่อถึงย่านการค้าที่เจริญในตัวเมือง

ระบบสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้าน 

มีการบริการเรื่องไฟฟ้าสะดวกหรือไม่ มีไฟแสงสว่างตามเสาไฟฟ้าในหมู่บ้าน และมีโทรศัพท์บริการให้หรือไม่ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อ

ตัวบ้าน 

เนื่องจากตัวบ้านเป็นหัวใจสำคัญในการเลือกซื้อ เพราะผู้ซื้อจะต้องใช้อยู่อาศัยตลอดไป ดังนั้นจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ตั้งแต่เรื่องทิศของแดดและ ลม แบบของตัวบ้าน การจัดวางแผนผังภายใน ประโยชน์ใช้สอยของห้องต่างๆ และวัสดุก่อสร้างซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนจะต้องเลือกให้เป็นที่พอใจที่สุดก่อนตัดสินใจซื้อ

สำหรับการมองหาที่อยู่อาศัย ถือเป็นหนึ่งในเรื่องที่สำคัญมากๆ เพราะการจะได้มาซึ่งที่อยู่อาศัยนั้นจะมีปัจจัยหลักในด้านของทำเลและราคามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก อีกทั้งยังมีอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญอย่างวิถีชีวิต ไลฟ์สไตล์ ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวเข้ามาเป็นปัจจัยในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยภายในที่อยู่อาศัยอีกด้วย