https://www.pico.co.th

PICO เรามุ่งมั่นให้คุณได้รับประสบการณ์ล้ำเลิศ

เครื่องมือวัดที่ใช้กันอยู่ในทุกแวดวงในปัจจุบันนี้ ล้วนแล้วแต่มีประสิทธิภาพและคุณภาพต่างกันออกไป ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการหรือตัวแทนจำหน่าย ซึ่งพวกเขาเหล่านี้เองจะเป็นตัวเชื่อมให้คุณ องค์กรของคุณ ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้เครื่องตรวจวัดต่างๆ ในการใช้งานของคุณ และเรา PICO เป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายนั้น

PICO ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2524 โดยคุณสัจจา เจนธรรมนุกูล มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวัดและควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในซอยวิภาวดีรังสิต 36 เขตจตุจักร โดยทุนจดทะเบียน 24.5 ล้านบาท มีพนักงานมากกว่า 150 คน มีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์พร้อมให้บริการ ตั้งแต่งานออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบระบบตามมาตรฐานสากล ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งสินค้าและบริการอย่างครบวงจร บริหารโครงการให้ส่งมอบตรงเวลา ร่วมประสานกับลูกค้าตรวจสอบคุณภาพตามข้อกำหนด ให้คำแนะนำ ปรึกษา ฝึกอบรม บริการดูแล ซ่อมบำรุงรักษาตามระยะเวลา ด้วยประสบการณ์และคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับ ทั้งจากภายในและต่างประเทศ

นอกเหนือจากสินค้าคุณภาพแล้ว PICO มีบริการแบบครบวงจร ครอบคลุมการให้บริการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง ระบบและอุปกรณ์เครื่องมือของลูกค้าทั้งภายในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 36 ปี บริษัทฯ ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องให้กับพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการดูแลบำรุงรักษาให้การสนับสนุนงานบริการติดตั้ง และให้คำปรึกษาด้านเทคนิค พร้อมบริการหลังการขาย สำหรับระบบหรืออุปกรณ์ที่ได้จำหน่ายออกไปยังลูกค้าทุกราย ทีมบริการเทคนิคที่มีความชำนาญในการให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็วนี้ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ในสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในวงการ

ก็เพื่อมอบประสบการณ์ล้ำค่าให้แก่ลูกค้า ดังวิสัยทัศน์ของเรา

PICO เรามุ่งมั่นให้คุณได้รับประสบการณ์ล้ำเลิศ และเชื่อมั่นใน PICO’s Solutions อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็็บไซต์ https://www.pico.co.th